Dobrodošli na sajt poliklinike Badawi

Radno vreme : Radnim danima 07-19h, subotom 07-13h
  Kontakt : +381 (0)24 553-774 |

Bolesti srca kod dece

Bolesti srca kod dece

Postoji zabluda da bolesti srca nisu prisutne u dečjoj populaciji, ali to nažalost nije tačno. Kao i u odrasloj populaciji i kod dece beleži se značajan porast broja obolelih  što se može objasniti i boljom dijagnostikom ali i  promenom načinom  života. Izuzetno je značajno rano preporznavanje bolesti srca, jer je većina bolesti srca kod dece  izlečiva, ako se dijagnoza postavi na vreme. Bolesti Srca kod dece dele se u nekoliko velikih grupa.

Urođene srčane mane (USM)

Urođene srčane mane su najčešće urođene mane. Njihov jedini simptom može biti šum na srcu, a kod nekih urođenih srčanih mana ni šum ne mora biti prisutan. Smatra se da su urođene srčane mane (u daljem tekstu USM) prisutne kod svakog stotog deteta, ali ako se tome pridodaju mane aortnog zaliska (dvolisna aorta) i prolaps mitralne valvule, njihova zastupljenost raste na oko 10%. Zamaranje, znojenje po glavi tokom uzimanja obroka, povremeno ubrzano disanje ili pak nenapredovanje na telsnoj masi, mogu biti jedini znakovi urođenih srčanih mani.  Ponekad neki od ovih simptoma mogu  izostati, ili pak biti izrazito balgi,  a na kardiološki problem se posumnja prvi put kada pedijatar primeti šum na srcu. Nekada učestale respiratorne infekcije, kašalj, ili ponavljane potrebe za inhalacijama mogu biti jedini znak bolesti srca.  Dešava se, da se takvi pacijenti leče kao bronchtitis, ili Asthma, te da se nakon učinjenog rendgena pluća gde se vidi uvećano srce, posumnja da je u stvari u pitanju kardiološka bolest. Zato je važno da svako dete koje ima šum na srcu barem jedanput bude pregledano i od strane dečjeg kardiologa. Ehokardiografija (ultrazvuk srca) je suverena metoda kojom se na brz, precizan, potpuno ne štetan i 100% tačan način isključuje i potvrđuje bolest srca. Za razliku od ehokardiografije, EKG nije precizna metoda u postavljanju dijagnoze USM kod dece  i svoje mesto ima samo kao pomoćna dijagnostička procedura. Ukoliko se urođene srčane mane ne primete na vreme, mogu dovesti do nastanka neizlečivog ili teško izlečivog  stanja koje se zove Plućna hipertenzija u kojoj zadebljaju krvni sudovi pluća, povećava se pritisak u plućima i srcu i koje može, posle više godina  da dovede do smrti. Srećom zahvalujući modernoj dijagnostici, u prvom redu ultrazvuku srca, danas je broj neprepoznatih urođenih srčanih mana mali. Rano preporznavanje, kao i drugim bolestima kjuč je za uspešno lečenje.

Funkcionalni šum (“Običan šum”)

Smatra se bezalenim stanjem, ako je on stvarno “običan”. Veliki broj dece ima ovo stanje  čiji uzrok do danas nije potpuno razjašnjen. Nesrazmera u rastu krvnih sudova  i srčanih šupljina, prisutvo prekobrojnog mišićnog snopa (aberantnih hordi) ili drugi razlozi mogu uzrokovati ovaj šum. Funkcionalni šum se često čuje jače tokom infekcije praćene povišenom telesnom temperaturom i u ležećem poloaju. Ako se ultrazvukom srca ili kardiološkim pregledom potvrdi da je u pitanju  samo  funkcionalni šum, onda je srce deteta potpuno zdravo. Dozvoljava se sva fizička aktivnost, šum se prati na godinu ili dve godine, a razloga za brigu roditelja nema.

Bol u grudnom košu

Čest je kod dece. Najčešće je mišićno-koštanog porekla, mada i druga stanja kao što su bolesti pluća, jednjaka i trbušnih organa mogu dovesti do ovakvog simptoma. Najopasniji, srećom redak je bol koji je srčanog porekla: To je  izuzetno hitno stanje koje  se mora urgentno preporznati i lečiti. Srčana bol može da se kod dece javi u okviru  akutnog miokarditisa,  perikarditisa urođenih srčanih mana: Aortne stenoze, anomalija koronarnih krvnih sudova, poremćaja srčanog ritma i mnogim drugim obolenjima srca. Ipak, bol u grudnom košu na sreću najčešće nije srčanog porekla, što se potvrđuje kardiološkim  pregledom.

Poremećaji srčanog ritma

Su relativno česti kod dece i često ne daju nikakve simptome pa se slučajno otkrivaju  pri pedijatrijskom pregledu. Najčešće su to Ventrikularne ekstrasistole (Preskakanje srca) kada jedan  električni fokus iz komore sam “rukovodi”  radom srca. Ponekad se preskoci srca osećaju kao neprijatnost ili  nelagodnost u grudnom košu ili vratu, a u najtežim slučajevima može  da se javi ventrikularna ili supraventrikularna tahikardija koja je hitno stanje koje iziskuje uregentnu hospitalizaciju deteta i vraćanje normalnog sinusnog ritma srca. Dijagnostiku poremćaja ritma srca radi Dečji Kardiolog, a u okviru ispitivanja radi se 24 časovni Holter EKG-a, ultrazvuk srca i po potrebi test opterećnja.

Povišen krvni pritisak

Ovo stanje je u značajnom porastu kod dece, a tome doprinosi gojaznost, način života, genetski faktori i stres. Dijagnostika obuhvata EKG zapis, holter pritiska i ultrazvuk srca. Kod mlađe dece povišen krvni pritisak najčešće je uzrokavan drugim bolestima, kakve su bolesti bubrega i žlezda sa unutrašnim lučenjem, dok kod veće dece  najčešće je povišeni pritisak bolest sama po sebi. Značaj ranog prepoznavanja, prevencije i lečenja ove bolesti je jako velik, jer su komplikacije nelečenih oblika velike.

Upale srca (Miokarditis, Perikarditis, Endokarditis)

Iako su brojčano gledano retke, smatra se da veliki broj upala (Miokarditisa) ostaje neprepoznat, a ponekad kasnije takvi pacijenti mogu razviti srčanu slabost i poremećaje srčanog ritma.  Upale srca su najčešće uzrokovane virusima, praćene povišenom telesnom temperaturom i lošim opštim stanjem deteta. Ponekad je samo ubrzan srčani rad i povišena temperatura  jedini znak upale srca, dok se ponekad može javiti i srčana bol. Dijagnostika obuhvata pregled, EKG, laboratorisjke analize i ultrazvuk srca.

Ostale bolesti srca

Postoji veliki broj bolesti srca koje spadaju u ove kategorije. Kardiomiopatije (dilatativna, hipertrofična, restriktivna), razne urođene i stečene bolesti srca, što uključuje i bolesti metabolizma i drugo, takođe iziskuju pravovremenu dijagnostiku i lečnje.

Poliklinika Badawi opremljena je za potpunu dijagnostiku svih bolesti srca kod dece.  Ultrazvukom srca (ehokardiografijom)  otkrivanju se sve urođene sečane mane i druge bolesti srca, dok se 24h Holter-om EKG otkrivanju eventualni poremećaji ritma kod dece.

Za Vas pripremio dr Tomislav Vajs, koji je osnovne studije završio na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu , specijalizaciju iz Pediajtrije završio je na univerzitetskoj klinici U Beogradu sa ocenom 10 i posebnom pohvalom, a na UDK Tiršova nastavio je  i subspecijalizaciju iz kardiologije, položivši subspecijalistički kardiološki  ispit sa  maksimamlnom ocenom  pred komisijom najeminentnijih kardiologa Srbije.

Pozovite nas na (024)553-774 ili na (024)567-495 i zakažite pregled kod dečijeg kardiologa, a možete nas kontaktirati i preko online forme.