Dobrodošli na sajt poliklinike Badawi

Radno vreme : Radnim danima 07-19h, subotom 07-13h
  Kontakt : +381 (0)24 553-774 |

Kvantna medicina

Kvantna medicina

Kvantna medicina je termin koji je ušao u opštu upotrebu kada su kvantni fizičari prepoznali radikalno nov pristup problemu u materijalnom oblikovanju živih sistema i njihove raznolikosti.

Kvantni pristup lečenju se zasniva na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Dijagnoza se zasniva na činjenici da zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih izobličenih talasa. Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da merimo te vibracije, a zatim da ih terapeutski korigujemo, lečimo.

Holistička (naziv holistička medicina potiče od engleske reči whole što znači ceo, sav, potpun, sveobuhvatan), energetska, vibratorna, kvantna medicina, koju često zovemo medicina 21 veka dobiva u poslednje vreme sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. Već hiljadama godina poznata su znanja i veštine zdravog života, preventive i stimulisanja tela na samoizlečenje. Pre svega tu su tradicionalna kineska medicina (akupunktura, herbalistika, tai-chi, chi-gong), indijska ajurveda, joga, aromaterapija, terapije kristalima, zvukom, bojama, dodirom, masažama, ritualni plesovi… Svi ovi metodi posmatraju čoveka kao jednu  celinu, balans između tela, uma i duše.

Razvojem elektronike i kibernetike ta hiljadugodišnja znanja dobivaju potvrdu i u savremenoj nauci, a to je činjenica da je naše telo u suštini energija koja se brzo kreće na bezbroj različitih frekvenci. Još je Tesla davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovečanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao što je sve vreme do sada.

I u našoj zemlji mnogi lekari, pogotovo oni koji već od ranije proučavaju i aktivno se bave oblastima iz klasične akupunkture,  homeopatije, su odmah prepoznali mogućnosti raznih energetskih-kvantnih sistema i uspešno ih koriste .

Šta je zdravlje?

Zdravlje je istančana dinamička ravnoteža između našeg fizičkog, eteričkog, astralnog, mentalnog, spiritualnog tela. Zdravlje predstavlja protok vitalne-  životne energije kroz sva njegova tela a bolest je njena stagnacija ili blok. Još su stari kineski lekari pre par hiljada godina taj tok životne energije slikovito poredili sa tokom reke, od izvora do ušća.

Za dobro zdravlje, očuvanje i ozdravljenje  treba pre svega  imati aktivan i odgovoran stav prema sebi, prema drugima i prema okolini, onda će i efekti sprovedenih mera i postupaka lečenja biti bolji i  dugotrajniji.

Sastavni deo svakog živog bića je prirodna tendencija ka samoizlečenju, a to se dešava neprekidno i bez prestanka na podsvesnom nivou. Ako mi na svesnom nivou damo šansu taj samoizlečujući proces se može i ubrzati!  Kako?

Kao prvi korak:  su postepene ali obavezne promene loših navika (prekomerna, nepravilna i nekvalitetna ishrana, “zloupotreba” hrane, alkohola, kafe, šećera, duvana, neaktivnost, fizička, emotivna i mentalna zapuštenost.  Niti jedna terapija neće imati uspeha ili neće biti dužeg veka ako stalno pravimo greške  ili ponavljamo iste greške.

Drugi korak:  primeniti pojedine spoljne isceljujuće stimulanse – prirodne terapije –  energetske medicine (akupunktura, aromaterapija, homeopatija, magnetoterapija, hiropraktika, terapije bojama, svetlom,  zvukom, biljkama, detoksikacija itd) ili pak primeniti kombinacije navednih terapija (na primer kroz SCIO).

Stres i njegov uticaj na dinamičku ravnotežu koja znači zdravlje

Stres je sve ono što naše biće dovodi u disbalans. Ako dugo traje remeti naše zdravlje, jer telo troši svoje rezerve i snagu da se na prirodan način izbori sa njim. Primer za neke od  stresora:

  • toksini (zagađena hrana, voda, vazduh, teški metali, hemikalije, deterdženti, kozmetički preparati…),
  • mikrobi (bakterije, virusi, paraziti, gljivice),
  • trauma (fizička, psihička, emotivna),
  • uticaji iz okoline (vlaga, vetar, suvoća, vrućina, hladnoća… tehnološka i druga zračenja,
  • manjak ili višak hranljivih materija  (minerali , vitamini, belančevine, masti)
  • mentalno emotivni uzročnici (preterana briga, strah, bes, ljutnja, gnev, pohlepa, ogorčenost, tuga….) ali takođe nedostatak ljubavi, prijateljstva, intelektualne stimulacije, neznanje i nesvesnost postupaka koji utiču na naše telo, nasledni faktori, konstitucija… itd.

U Srbiji je formiran Aktiv Kvantne medicine Sekcije za akupunkturu Srpskog lekarskog društva i Udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine „Quanttes“, koje je član Međunarodne asocijacije kvantne medicine sa sedištem u Moskvi.

Zakažite pregled ili nas kontaktirajte za više informacija. Telefonsko zakazivanje: +381 (0)24 / 553-774