Dobrodošli na sajt poliklinike Badawi

Radno vreme : Radnim danima 07-19h, subotom 07-13h
  Kontakt : +381 (0)24 553-774 |

Regresoterapija

Regresoterapija predstavlja tehniku koja podrazumeva vraćanje u prošlost, bližu, dalju ili veoma daleku, radi otkrivanja, čišćenja I otklanjanja uzroka nekog hroničnog emotivnog ili fizičkog problema, odnosa, obrasca ponašanja I sl.

U toku regresoterapijske sesije, radi se isključivo sa sadržajima na nivou podsvesnog I nesvesnog, obzirom da u tom domenu psihe leže glavni pokretači I uzroci mnogih hroničnih obrazaca kojih klijent želi da se oslobodi. Koliko god mi živeli u uverenju da smo svesna bića, da svesno reagujemo, tumačimo stimuluse iz okoline I svesno donosimo odluke, prava činjenica je da je polje našeg svesnog delovanja veoma malo I da preko 90% svih naših ponašanja, emocija I reagovanja biva potaknuto sa sadržajima iz domena podsvesnog I nesvesnog. Iz tog razloga je veoma važno raditi na podsvesnim strukturama, ukoliko klijent želi trajnu promenu I otklanjanje uzroka određenih negativnih fizičkih ili psihičkih simptoma, emocija, obrazaca reagovanja I ponašanja.

Vraćanje u prošlost, može da bude vezano za bližu prošlost klijenta, detinjstvo, prenatalni I perinatalni period ( period trudnoće majke, od začetka sve do rađanja samog klijenta), pa I dalje u prošlost, gde se u svesti klijenta pojavljuju sadržaji koji nisu iz proživljeni u ovom životu. Ti sadržaji I događaji koji se javljaju u svesti, a koji ne pripadaju događajima iz ovog života klijenta, mogu da se tumače raznoliko, kao prošli životi, kao nasleđeno sećanje predaka ili kao konstrukcija uma kroz koju klijent proživljava, obrađuje I čisti negativne emocionalne naboje. Tumačenje porekla tih slika I događaja nije od presudnog značaja, ono što je istinski važno u regresoterapiji, jeste da se obradom I čišćenjem tih događaja postiže značajan terapijski uspeh I otklanjanje mnogih simptoma na nivou tela I psihe, za koje nije postojalo rešenje na nivou konvencionalnih pristupa u terapiji.

Tipičan primer jesu nelagoda i bolovi u određenom delu tela, za koje klasičan dijagnostičko-terapijski medicinski pristup ne može da otkrije uzrok, pa samim tim ni rešenje. U regresoterapiji se gotovo uvek ispostavi da su za mesto bola vezana traumatska sećanja I povrede iz daleke prošlosti klijenta I da sećanje na te povrede I traume, na nivou podsvesnog, naše telo reflektuje kroz bol, za koji ne može da se otkrije konkretan fizički uzrok. Kroz regresoterapijski pristup, ovakvi bolovi I nelagode se veoma lako I  jednostavno otklanjaju.

Međutim, domeni I vrste regresoterapije koji se primenjuju u okviru poliklinike Badawi su mnogo šireg spektra i obuhvataju:

  • prenatalnu regresoterapiju
  • terapiju detinjstva
  • terapiju odnosa
  • terapiju hroničnih fizičkih bolesti, nelagoda i bolova

Sama tehnika regresoterapije se radi u sedećem položaju I zatvorenih očiju. Tokom regresoterapije, klijent je sve vreme svestan svoje okoline I može u potpunosti da kontroliše proces I svoje reakcije, ali je zadubljen u svoje unutrašnje, podsvesne sadržaje na kojima se radi tokom terapijske sesije. Trajanje regresoterapijske sesije je od 90-180 minuta.

Prenatalna regresoterapija

Prenatalna regresoterapija je idealna tehnika za otklanjanje obrazaca u našim životima za koje imamo utisak da nam se tokom života stalno ponavljaju u određenim situacijama. Ti obrasci se mogu odnositi na naše emocije, načine ponašanja ili spoljašnje okolnosti koje se uvek odigravaju na određeni način, koji nije dobar za nas.

Tokom perioda trudnoće, od samog začetka, pa sve do porođaja, u podsvesnim strukturama bebe se sve vreme intenzivno utiskuju misli, emocije I doživljaji koje majka, otac i druge važne osobe iz okoline proživljavaju u tom periodu. Danas postoji sve više istraživanja koja potvrđuju osetljivost beba tokom intrauterinog razvoja, ali tehnika prenatalne regresoterapije daje mnogo više informacija I pokazuje da je plod od prvih dana pod uticajem svih emocionalnih I psiholoških sadržaja svojih roditelja I okoline.

Iako može delovati da je teško ili nedostupno uspostaviti kontakt sa sadržajima iz prvih dana I meseci postojanja naših života, suštinski je veoma lako  I po pravilu, uspe kod svakog klijenta. Naše podsvesno sve vreme komunicira sa nama, samo je potrebno da prepoznamo informacije koje nam šalje.

Tokom prenatalne regresije, sa klijentom se nekoliko puta prelaze iskustva I sećanja koje je klijent usvajao tokom svih meseci trudnoće I sam tokom samog porođaja, tokom kojih se obično identifikuje mnogo negativnih misli, osećanja I uverenja roditelja ili važnih osoba iz okoline, koje je klijent tada usvojio kao svoje I kao takve ih I živi čitav svoj život. Tokom ove terapije se otkriva poreklo tih osećanja I uverenja I klijent se od njih deidentifikuje na nivou podsvesnog. Na taj način klijent se oslobađa od osvešćenih, negativnih ili ograničavajućih sadržaja I slobodan je od njih u svom daljem životu I mentalno-emotivnom funkcionisanju, te se nakon sesije oseća značajno bolje, oslobođen od mnogih negativnih emocija, uverenja I ponašanja.

Primeri negativnih sadržaja koje usvajamo u tom periodu su nebrojeni. To mogu biti različiti strahovi (osobe koje su tokom bombardovanja bile u majčinom stomaku ili čije je održavanje trudnoće bilo rizično I neizvesno, obično imaju dosta strahova koji se uspešno otklanjaju na ovaj način) , uverenja o neadekvatnosti, neuklopljenosti, osećaj da nas drugi ne razumeju, da smo sami I da sve moramo da uradimo sami, da je život težak I da je borba, da se ne može verovati partnerima, ponavljajući osećaj da nismo ispunjeni u pratnerskom odnosu, u spolu, životu I sl.

Priroda I tok samog porođaja takođe imaju iznimno veliki uticaj na formiranje naših emocija I osobina ličnosti I oni se tokom ove terapije takođe obrađuju I čiste se sva potencijalno negativnia I traumatska iskustava, nastala tokom samog porođaja.

Danas veoma rasprostranjen problem nemogućnosti začetka, takođe često ima svoj uzrok u negativnim iskustvima iz prenatalnog perioda, te se prenatalnom regresoterapijom često uspešno otklanjaju ove blokade na nivou podsvesnog. Takođe je za sve majke koje su trenutno trudne ili planiraju trudnoću, značajno da prođu ovu terapiju, kako bi sa jedne strane osvestile kroz lično iskustvo, značaj ovog perioda za formiranje emocija I ličnosti deteta, a sa druge strane rešile svoje lične ograniavajuće ili negativne emocije I obrasce, ten a taj način predupredile njihovo dalje prenošenje na svoje potomke.

Terapija detinjstva

Kao što je prenatalna regresoterapija namenjena tretiranju svih emocionalno-mentalnih obrazaca, uverenja I okolnosti za koje imamo utisak da nam se stalno ponavljaju u određenim situacijama ili da su prisutne kroz čitav život, terapija detinjstva je obično terapija izbora za određene emocije I obrasce koji nam se javljaju u određenim, specifičnim situacijama, okolnostima, periodima života I koji su ograničenog trajanja (poslednjih nekoliko meseci ili godina).

Tokom ove terapije se definisani problem (emocija, reagovanje, doživljaj) istražuje tokom više situacija kroz odrastanje I detinjstvo. Sve okolnosti  I događaji u kojima smo doživeli osećanje na kojem radimo se obrađuju, čiste od negativnog emocionalnog naboja I integrišu, nakon čega je klijent oslobođen negativnog obrasca koji je bio predmet terapijske sesije.

Neke od tema I primera koji se rešavaju ovom tehnikom mogu biti osećanja neadekvatnosti u određenim situacijama I okolnostima ( na radnom mestu, u partnerskom odnosu, u roditeljskoj ulozi), emocije I doživljaji koji traju ograničen period vremena (npr. zadnjih nekoliko meseci ili godina osećam da…), ili osećanja koja su vezana za određene okolnosti ( kad odem kod roditelja uvek se osećam na određeni način, dok sam kući sasvim druga osoba,  ili na poslu sam jedna osoba, a u društvu sasvim druga) I sl.

Terapija odnosa

Kroz tehniku regresoterapije, veoma uspešno mogu da se tretiraju I mnogi odnosi koji nas, na neki način povređuju I sa kojima nismo zadovoljni ili imamo osećaj da ne možemo da rešimo, zaokružimo I završimo neki odnos, koji nas povređuje.

Kada se govori o odnosu, obično se prvo pomisli na odnos između dve osobe, to mogu biti partneri, roditelj I dete, bratsko-sestrinski odnos, prijateljski ili bilo koji drugi, ali se ovom terapijom uspešno rešavaju I svi drugi odnosi, a to može biti I odnos prema sebi samima, prema vremenu, novcu, svom telu ili nekom organu, bolesti, nekoj štetnoj navici I sl.

Tokom terapije odnosa se definiše način kako nas neki odnos povređje I kroz kretanje kroz bližu I dalju prošlost se otkrivaju I čiste isti ponavljajući obrasci povređivanja, sve dok se ne otkrije I otkloni prvi uzrok kada je ciklus međusobnog povređivanja otpočeo.

Za potpuno razrešenje odnosa je nekada dovoljna jedna sesija, nekada je potrebno uraditi nekoliko sesija, ali se nakon potpunog isceljenja odnosa, u životu manifestuje promena. Ona se može odnositi na nove uvide I spoznaje vezane za određeni odnos, na razrešenje odnosa, oslobođenje od određenog odnosa koji nas je povređivao, ukoliko se radilo na odnosu sa određenom bolešću, iskustvo pokazuje da može doći do povlačenja bolesti I sl.

Terapiju hroničnih fizičkih bolesti, nelagoda i bolova

Ovom terapijom, koja ujedno predstavlja I osnovnu, bazičnu tehniku regresoterapije, glavni fokus terapijske sesije je fizička bol, nelagoda ili bolest klijenta, koja je hronične prirode I koja klijentu ometa život I funkcionisanje.

Kao I svi ostali vidovi regresoterapije, I ovde se radi na sadržajima na nivou podsvesnih struktura naše psihe. Nit vodilja kroz podsvesne sadržaje je sama fizička senzacija, bol ili nelagoda, koja vodi terapijski proces ka prošlosti I ka svim događajima koji imaju veze sa tim osećajem fizičkog bola.

Obično su ovde u pitanju jače traume, koje nisu iz ovog života klijenta, bez obzira kako ih tumačimo, kao što je u uvodu navedeno. Ono što je činjenica, jeste da ova sećanja imaju izuzetno jak emocionalni naboj, često budu veoma traumatska, neretko I životno ugrožavajuća. Tokom ove sesije se sva ta traumatska sećanja obrađuju I čiste, nekon čega klijent oseća značajno olakšanje I na emotivnom nivou I na nivou samog fizičkog bola.

Ovo je idealna tehnika za tretiranje svih bolova I fizičkih nelagoda za koje konvencionalni pristupi ne mogu da otkriju uzrok ili rešenje, te se ono traži na nivou podsvesnih struktura naše ličnosti I tamo rešava I otklanja. Ukoliko imate bilo kakav fizički bol, bilo kojeg uzroka, za koji ne možete da nađete adekvatno rešenje, obratite nam se, ovo je tehnika koja može značajno da pomogne u razrešenju I otklanjanju različitih bolova, bolesti I nelagoda na nivou tela.

Zakažite pregled ili nas kontaktirajte za više informacija. Telefonsko zakazivanje: +381 (0)24 / 553-774