Dobrodošli na sajt poliklinike Badawi

Radno vreme : Radnim danima 07-19h, subotom 07-13h
  Kontakt : +381 (0)24 553-774 |

Telesno-psihosavetovanje

Telesna psihoterapija – TEP, telesno-psihosavetovanje

Telesna psihoterapija je posebna grana psihoterapije u okviru glavne struje psihoterapije, koja ima dugu istoriju, obimnu literaturu i znanje bazirano na čvrstim teorijskim pozicijama.

Vilhelm Rajh (1897-1957) učenik Sigmunda Frojda se na polju psihoterapije smatra osnivačem čitave grane psihoterapije, takozvanih telesnih psihoterapija. V. Rajh, u svom radu, napušta jezik objašnjenja koji se bavi dijagnozama, analizama, kategorizacijom i klasifikacijom, jer taj jezik potiče “iz glave” i obično služi kao odbrana protiv svesnosti o značaju tela. On se hvata u koštac sa energijom tela koristeći jezik istraživanja koji je otelotvoreni jezik, pomaže čoveku da se poveže sa svojim iskustvima i sa iskustvima drugih.

Terapija, uopšte, koristi tri jezička sistema ili dijaloga: jezik reči, jezik tela i, kao treći, dijalog između ta dva jezika. Psihoanalitičari, primarno, koriste jezik reči, rahijanski terapeuti ističu jezik tela.

Telesna psihoterapija se zasniva na različitim i eksplicitnim teorijama funkcionisanja duha i tela (mind-body) koje uzimaju u obzir kompleksnost čitavog sistema interakcija između tela i duha. Zajednička bazična pretpostavka je da postoji funkcionalno jedinstvo između duha i tela i da je telo celokupna ličnost. Telo ne znači samo somu i ne znači da se može odeliti od duha tj. psihe. Mnogi pristupi u psihoterapiji dotiču ovu oblast. Telesna psihoterapija je smatra fundamentalnom.

Izuzetno je širok spektar verbalnih i neverbalnih tehnika koje se upotrebljavaju u okviru telesne psihoterapije i neke od tih tehnika upotrebljenih na telu uključuju dodir, pokret i disanje.

Telesna psihoterapija naglašava kontinuitet i duboku vezu u kojoj svi psihokorporalni procesi doprinose, u ravnopravnom odnosu, organizaciji ličnosti. Nema hijerarhijskog odnosa između duha i tela, između psihe i some. Oboje su funkcionalni i sastavni delovi celine, kao i interaktivni aspekti te celine.

Predmet TP je proučavanje interakcije između klijentovih mentalnih reprezentacija i njihovih telesnih fenomena. TP se fokusira na to kako telesni fenomeni mogu da poboljšaju sadašnje psihoterapeutsko znanje, tehnike i razumevanje.

U telesne fenomene spadaju mišićna aktivnost, disanje, položaj tela, mišićne tenzije, neverbalna komunikacija, itd. Jedan od glavnih fokusa u TP je psihosomatska integracija individue, a to podrazumeva razmatranje svih aspekata uma, tela i, u nekim slučajevima, duha.

Osnove rada

Rad sa telom

Svi imamo nekakvu predstavu o sopstvenom telu. Svi smo u mogućnosti da vidimo svoje telo na ogledalu, da ga dodirnemo, da ga mirišemo i sl. Međutim koliko zaista znamo o njemu?

Postoje nauke koje se bave raznim aspektima tela. Npr. tu je anatomija koja do detalja opisuje i klasifikuje svaki organ u našem telu. Tu su biohemija, biofizika, fiziologija, citologija i sl. Sve te nauke daju značajne doprinose shvatanju i razumevanju kako naše telo funkcioniše. Međutim one nam nisu potrebne da bismo znali ono šta je bitno za svakodnevicu. Svi mi vrlo dobro možemo da prepoznamo neke signale iz sopstvenog tela i da znamo šta da radimo na osnovu njih. Npr. ako smo umorni, odmorićemo se, ako smo gladni, ješćemo. Sve to vrlo jednostavno funkcioniše. Ali pored svih ovih lako prepoznatljivih signala mi nekada dobijamo i signale koje ne možemo da razumemo u potpunosti ili ih jednostavno i ne primetimo, promaknu našoj svesti. Ovde ćemo pokušati da osvestimo te signale.

Takođe ćemo pokušati da vidimo kako to doživljavamo sopstvena tela, a kako ih doživljavaju i vide druge osobe.

Rad sa klijentima

U radu sa klijentima u TP okvirima, postoje četiri glavna ili primarna cilja: svesnost, životnost, izbor i telo-um integracija. Ni jedan od ovih ciljeva nije jedinstven. Ono što je posebno u našem radu, je pre njihova kombinacija i isticanje i način na koji ih dostižemo.

Svesnost

Cilj rada sa klijentima je na prvom mestu da svaku sesiju napuste prisutniji i povezaniji sa samim sobom i/ili sa svojim svetom, nego što su bili kada su stigli. Nije bitno ako se ništa suštinski nije promenilo samo da su postigli donekle povećanu svesnost o tome šta ih sputava. Svesnost je više od intelektualne svesti. To je poznavanje celog tela. Ono dolazi kao rezultat preciznog istraživanja klijentovog procesa od strane i klijenta i praktičara, i od oboje zahteva da budu veoma prisutni sada i ovde. Moguće je na svim vrstama terapije da se radi sa klijentima tako da oni razviju veću svesnost o tome šta oni intelektualno rade. U TP radu, želimo da oni iskuse ono što oni rade. Ako je proces toga što rade poražavajući i klijent se disocira od iskustva, praktičar, dok pomaže da se smanji poraz, pomaže klijentu da primeti kako se ovo događa i pomaže mu da prisustvuje ovom procesu na iskustvenom nivou. To je ono što nazivamo svesnost.

Naš trening i alatke koje koristimo nam pomažu da se vrlo vešto brinemo o svesnosti, i da budemo svesni ako se taj prosec ne događa.

Životnost

U TP radu, ne želimo samo da neko postane svesniji u sadašnjosti već od njih želimo da to rade sa iskustvom životnosti. Od njh želimo da iskuse punjenje životne sile i njene pulsacije kroz njihova tela i prijatnost pražnjenja, bilo da su angažovani u mirnoj meditaciji ili bučnoj interakciji. Biti živ znači biti potpuno uključen u ono što radiš. Možete biti prisutni u svom iskustvu, ma koje da je, kada životna sila teče. U radu sa klijentima radimo sa pulsacijom da bi olakšali tok životne sile kroz telo.

Izbor

Većina ljudi dolaze na terapiju zato što nešto ne funkcioniše u njihovom životu i sebe doživljavaju kao da nemaju izbora ili snage da to promene. Pomaganje klijentu da razume svoj proces na iskustvenom nivou daje im ovaj izbor. Cilj je da klijenti postignu punu svesnost o tome šta rade ili kako su to postigli. Klijentima se pomaže da nauče da oslobode svoja autentična osećanja. Ako se klijent boji da previše plače  („sloma“), može im se pomoći da postanu veoma svesni toga šta oni rade da bi zaustavili sebe od plakanja. Kada se upoznaju sa ovim procesom imaju izbor da li da plaču ili ne.

Telo-um integracija

U radu sa klijentima podjednak je naglasak na verbalnim tehnikama kao i na učenju klijenata kako da opserviraju i rade sa telesnim procesima. Ipak, značajan cilj rada je da integriše telo i um ili bolje rečeno, mišljenja, osećanja i ponašanja. Specifični principi toga kako se ovo postiže za svakog klijenta će se učiti tokom kursa trening programa. Sa nekim klijentima ovo se postiže putem razvijanja i građenja klijentovog iskustva svog tela kao kontejnera. U drugo vreme ili sa drugim klijentom, ovo će se postići kroz olakšavanje emocionalne ekspresije ili iskustva. Sve vreme, želimo da postoji skadnost, partnerstvo, između tela i uma. Postoje različite ekspresije iste osnove.

Da bi klijenti postali svesniji toga šta čine, misle i osećaju, i da bi se zaista uključili u život sa osećajem za izbor i telo-um integraciju, većini je potrebno da se fokusiraju, na nekom nivou, na to šta misle i rade sa svojim osećanjima. U našem društvu, se još uvek malo shvata značaj emocija za ispunjeno i funkcionalno življenje. Upravo zato, da bi postigli ove ciljeve,  u radu sa klijentima insistiramo na emocionalnom području i u pružanju pomoći da ovo saznaju. Tako je ogroman deo TP rada fokusiran na to kako da efikasno radimo sa emocijama. Međutim time se postižu veći ciljevi svesnosti, životnosti, izbora i integracije.

Zakažite pregled ili nas kontaktirajte za više informacija. Telefonsko zakazivanje: +381 (0)24 / 553-774