Dobrodošli na sajt poliklinike Badawi

Radno vreme : Radnim danima 07-19h, subotom 07-13h
  Kontakt : +381 (0)24 553-774 |

HealthLetter

HealthLetter – Poliklinika Badawi

HealthLetter Poliklinike Badawi je sistem za slanje specijalizovanih newsletter-a, koji pokrivaju teme iz oblasti: oficijelne medicine, holističke medicine, prevencije, zdravog načina života i sve ostale teme koje za cilj imaju informisanje o unapređenju i očuvanju zdravlja.

Preko HealthLetter-a, jednom nedeljno,  Poliklinika Badawi šalje informacije i vesti koje pokrivaju gore navedene glavne teme i gde pruža mnogo korisnih informacija svim svojim korisnicima usluga, kao i svim zainteresovanim članovima koji su se prijavili na sistem, sa željom da kontinualno primaju sve nove i relevantne informacije – od besplatnih sadržaja i edukacije, do komercijalnih i sponzorisanih objava. Primaoci na jednom mestu dobijaju sve aktuelne informacije, od besplatne edukacije, do komercijalnih obaveštenja sa najboljim ponudama i novitetima.

HealthLetter je jedinstven, jer se bavi specifičnim temama vezanim za medicinu i zdravlje, a pored informacija koje plasira Poliklinika Badawi, HealthLetter sadrži i teme koje dostavljaju poslovni partneri poliklinike: prodavnice zdrave hrane, wellness centri, specijalizovani medicinski entiteti, proizvođači suplemenata, proizvođači zdrave hrane, proizvođači aparata koji se koriste u holističkoj medicini, autori knjiga i mnogi drugi.

HealthLetter je digitalni zdravstveni bilten, koji jednom nedeljno izdaje Poliklinika Badawi, zajedno sa svojim poslovnim partnerima, a sa ciljem da svojim korisnicima usluga i svim zainteresovanim osobama za gore navedene teme, pruži sve relevantne informacije.

Kako se distribuira HealthLetter?

HealthLetter se distribuira direktno na tri načina:

 • putem maila – svim korisnicima usluga Poliklinike Badawi i svim zainteresovanim čitaocima koji su prijavu uradili preko nekog od sajtova Poliklinike Badawi, preko Facebook stranice Poliklinike Badawi ili preko nekog od sajtova poslovnih partnera poliklinike
 • putem društvenih mreža – na Facebook stranicu Poliklinike Badawi se postavlja web verzija HealthLetter-a, tako da je digitalni bilten dostupan svim pratiocima. Pored toga HealthLetter se objavljuje na sledećim društvenim mrežama: LinkedIn, Twitter, Google+, Instagram i Pinterest
 • putem plaćene reklame na Facebook mreži – svako izdanje HealthLetter-a je boost-ovano preko Facebook-a (Facebook oglašavanje)

Indirektna distribucija HealthLetter-a:

 • indirektna distribucija HealthLetter-a se obavlja od strane čitalaca – sami čitaoci HealthLetter lajkuju i objavljuju na svojim društvenim nalozima, a bilten sadrži i direktnu opciju prosleđivanja, tako da svaki primalac može poslati primerak biltena bilo kojem prijatelju, jednostavnim unosom njegove mail adrese

Analitika čitanja i otvaranja HealthLetter-a je veoma detaljna, tako da se svako naredno izdanje što kvalitetnije plasira prema potrebama ciljnih grupa.

HealthLetter i Email marketing

Email marketing, odnosno slanje newsletter-a, je odličan proces kontinualne komunikacije sa potencijalnim i sadašnjim klijentima. E-Mail marketing je veoma isplativ vid Internet marketinga, sve je potpuno merljivo, a sva materijalna sredstva uložena u kampanje se mogu analizirati i odrediti tačan povrat investicije.

Poliklinika Badawi je pokrenula HealthLetter sa osnovnim ciljem da kvalitetno i kontinualno informiše svoje korisnike usluga, ali ujedno i da pomogne svojim poslovnim partnerima da predstave svoje aktivnosti, proizvode i/ili usluge i da na taj način zajedno proširimo obim plasiranih informacija – da zajedno što više edukujemo korisnike usluga.

Iza HealthLetter-a stoji jasan dugoročan plan i strategija delovanja, kao i potpuna stručna podrška poslovnim partnerima Poliklinike Badawi u procesu distribucije HealthLetter izdanja.

Slanje newsletter-a je suptilan proces, koji zahteva poznavanje mnogih disciplina, da bi izazvali dobre emocije, pokrenuli energiju i angažovali primaoca.

Standardizacija HealthLetter-a

Da bi svaki HealthLetter bio efikasno plasiran postavljena je sledeća standardizacija:

 • obezbeđenje dvostranih dodatnih vrednosti (prve se odnose na besplatnu edukaciju, a druge se odnose na komercijalni sadržaj: predstavljanje proizvoda i/ili usluga, specijalne ponude, popusti i drugo)
 • postavka jasnih očekivanja (primaocima šaljemo isključivo teme koje obrađuje HealthLetter)
 • segmentirana lista pretplatnika (prema interesovanjima, godinama, geolokacijski i po ostalim demografskim faktorima)
 • sadržaj je limitiran (malo teksta, jasne informacije i jasan pozv na besplatno informisanje ili komercijalnu akciju)
 • pružanje jasnog poziva na akciju (jasno su naznačeni linkovi u HealthLetter-u i šta se dobija klikom na njih)
 • kvalitetan dizajn (posebna pažnja se obraća na dizajn i na doživljaj koji pružamo sa svakim HealthLetter-om)
 • mobile-first faktor (u jeku smo mobilnog tehnološkog doba – sve je više smart telefona i tableta i sve je veći broj korisnika koji pristupaju Internet servisima preko istih, više primalaca otvori newsletter-e na svojim mobilnim uređajima nego na desktop/lap-top platformama, zbog toga je HealthLetter potpuno optimizovan za mobilne uređaje)
 • smart odabir fotografija (ljudski mozak obradi sliku za 13 milisekundi, što znači da slike obrađuje 60000 puta brže nego tekst, zato koristimo slike sa jakom porukom vezanom za temu koju obrađujemo)

Analitika HealthLetter-a

Analitika sistema je veoma detaljna, svi izveštaji su sistematizovani, tako da se svaki naredni HealthLetter u potpunosti prilagođava čitaocima i njihovim interesima.

Zašto koristiti HealthLetter kao sredstvo oglašavanja?

Plasman informacija kroz HealthLetter donosi ceo niz prednosti za oglašavače:

 • plasman informacija kroz HealthLetter Poliklinike Badawi je veoma segmentiran – jasno definisane teme i angažovane ciljne grupe zainteresovane za iste. To za posledicu ima visok stepen angažovanja primalaca i dobre povratne informacije
 • email marketing je najisplativiji vid online marketinga
 • veliki broj primalaca putem direktne distribucije (mail i društvene mreže)
 • svako izdanje HealthLettera se dodatno boost-uje preko Facebook-a (veliki doseg novih čitalaca)
 • potpuno praćenje analitike i dostavljanje izveštaja
 • IT služba poliklinike Badawi obavlja sve zadatke, od vođenja marketing kampanja, preko planiranja istih, do tehničkog vođenja sistema – nemate potrebu da angažujete dodatno osoblje
 • povećavate svoje prisustvo na Internet tržištu
 • otvarate nove tehnološke potencijale za unapređenje poslovanja, pri čemu Vam u realizaciji istih pomaže IT služba Poliklinike Badawi
 • Poliklinika Badawi sa svojim poslovnim partnerima pokreće razne poslovne inicijative i tržišna povezivanja

Kako plasirati informacije o proizvodima i/ili uslugama preko HealthLetter-a?

Za sve detalje u vezi cena i tipova paketa za oglašavanje, kao i za dostavljanje i pojašnjenje ponude, kontaktirajte nas putem maila, pa će Vas kontaktirati nadležna služba.

Kontaktirajte nas za više informacija na mail: healthletter@badawi-su.com.