Dobrodošli na sajt poliklinike Badawi

Radno vreme : Radnim danima 07-19h, subotom 07-13h
  Kontakt : +381 (0)24 553-774 |

Postavka banner-a

Postavka banner-a na sajtovima Poliklinike Badawi

Partnerima Poliklinike Badawi, pored sponzorisanih objava, Facebook kampanja, Facebook live emitovanjaHealthLetter-a, na raspolaganju je i postavka banner-a na sve sajtove poliklinike (10 sajtova).

Banner-i su slike na sajtu, koje su različitih dimenzija, a postavljaju se na najuočljivijim pozicijama za posetioce sajta. Klikom na banner se uspostavlja direktna povezanost sa željenom destinacijom oglašivača (sajt, prodavnica, Facebook i drugi Internet sadržaji).

Zašto postaviti banner-e na sajtove Poliklinike Badawi?

Slede glavne prednosti u vezi postavke banner-a na sajtovima Poliklinike Badawi:

 • specifičnost sajtova i ciljnih grupa – sajtovi poliklinike Badawi su projektovani za usko specijalizovane ciljne grupe. U pitanju su sajtovi poliklinike, koji obuhvataju oficijelnu i holističku medicinu, sajt za Budwig protokol, sajt stomatološke ordinacije i eprodavnica
 • višejezičnost sajtova – svi sajtovi su dostupni na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku (prodavnica je dostupna na srpskom i mađarskom jeziku)
 • specifični interesi posetilaca – interesovanja posetilaca su iz oblasti: očuvanja i unapređenja zdravlja, teme vezane za zdrav život, prevenciju, oficijelnu medicinu, holistiku i sve ostale srodne teme
 • kontekstualno oglašavanje – nije svejedno koji ćete banner postaviti na kojem sajtu. Cilj je imati posetioce koji su angažovani, prave posetioce, na pravom mestu – to su Vaši potencijalni kupci i korisnici usluga, koji su zainteresovani za ono što predstavljate i nudite
 • broj banner-a je ograničen – vodimo računu o broju banner-a, kako bi svi bili prikazani na najefikasniji način
 • statička postavka banner-a – ne koristimo sisteme za rotaciju banner-a, već je svaki banner statički postavljen i uvek se nalazi na tačno dogovorenom mestu
 • asertivan i umeren pristup oglašavanju – ne koristimo invazione formate, kao što su: takeover-i, floater-i, expandable banner-i, kao ni agresivne mobilne banner-e
 • prilagodljivost banner-a posetiocima poliklinike – posetioci žele sadržaj koji je prilagođen upravo njihovim potrebama, pa je u procesu postavke banner-a potrebno uložiti značajan rad, da se kreira poseban sadržaj. Potrebno je kreirati iskustva i korisnički doživljaj koji je personalizovan i daje posetiocima dodatne vrednosti
 • pažnja korisnika – pažnja korisnika je usmerena na akcije kreiranja personalnih korisničkih iskustava, a to smo obezbedili za partnere poliklinike marketing mehanizmima: sponzorisane objave, Facebook kampanje i Facebook Live, HealthLetter i postavku banner-a
 • content marketing – content marketing je proces privlačenja i transformacije posetilaca u korisnike usluga i/ili kupce, kreiranjem i podelom besplatnog sadržaja sa velikim dodatnim vrednostima
 • upravljanje kampanjama – projekt menadžeri vode sve akcije vezane za partnere poliklinike i tako povećavamo izglede za što bolje rezultate. Sve faze su povezane i implementacijom svih rešenja neprekidno radimo na unapređenju poslovanja naših partnera

Vrste banner-a na sajtovima Poliklinike Badawi

Postoje 4 vrste banner-a na sajtovima Poliklinike Badawi i to:

 • Slider banner-i – banner zauzima jedno od mesta na glavnom slajderu na početnoj stranici sajta
 • Sidebar banner-i – banner-i se nalaze na svakoj stranici sajta (osim početne stranice), sa desne strane
 • Footer banner-i – banner-i se nalaze u footer-u na svakoj stranici sajta
 • Banner-i na prodavnici – glavni slajder prodavnice sadrži reklame izlagača i partnera

Kako da postavim banner-e na sajtove Poliklinike Badawi?

Postavka banner-a ističe Vaše važne informacije (predstavljanje proizvoda i/ili usluga, kao i ostale informacije od značaja) i povećava saobraćaj ka željenim stranicama, sve sa ciljem da se uradi dodatno informisanje ili poziv na akciju.

Kontaktirajte nas za više informacija na mail: marketing@badawi-su.com.