Dobrodošli na sajt poliklinike Badawi

Radno vreme : Radnim danima 07-19h, subotom 07-13h
  Kontakt : +381 (0)24 553-774 |

Škola zdravlja

Škola zdravlja Poliklinike Badawi

Poliklinika Badawi je pokrenula “Školu zdravlja“, čiji je osnovni cilj zdravstvena edukacija građana, da bi se podigla svest o značaju preventive, kao i da se svaki pojedinac usmeri na još odgovorniji odnos prema svom zdravlju i zdravlju svoje porodice i okoline – zdrav pojedinac je preduslov zdravog društva.

“Škola zdravlja poliklinike Badawi” predstavlja entitet koji zastupa komplementarnu medicinu, odnosno grupu dijagnostičkih i terapijskih disciplina, koje se koriste zajedno sa konvencionalnom medicinom.

Komplementarna i alternativna medicina je od sedamdesetih godina prošlog veka u stalnom porastu, posebno u najrazvijenijim zemljama, kao što su: SAD, Velika Britanija, Nemačka, Kanada, Francuska, Australija i mnoge druge.

Klasifikacija komplementarne medicine

Postoji preko 40 heterogenih disciplina u okviru komplementarne medicine, pri čemu ih NCCIH agencija (National Center for Complementary and Integrative Health – United States government agency) klasifikuje u pet kategorija:

  • alternativna medicina,
  • medicina uma i tela,
  • biološki zasnovana praksa,
  • tehnike zasnovane na manipulaciji tela i
  • bioenergetska praksa.

Svaki pacijent ima pravo i ličnu slobodu da bira kako će biti lečen – zvanična medicina i alternativna medicina imaju isti plemeniti cilj da pomognu u izlečenju pacijenta i u ostvarenju ovog cilja treba da sarađuju, a to postižu kroz komplementarni pristup.

Od septembra 2016. godine, u prostorijama Otvorenog univerziteta Subotica, poliklinika Badawi organizuje razna besplatna predavanja, kao i komercijalnih predavanja i radionice, da se polaznici upoznaju sa holističkom medicinom i sa komplementarnim pristupom.

Edukaciju i predavanja izvodite lekari i terapeuti poliklinike Badawi, kao i eminentni stručnjaci iz zemlje i regiona.

Zašto izabrati “Školu zdravlja poliklinike Badawi”?

“Škola zdravlja poliklinike Badawi” je pionirski, dinamičan i preduzetan entitet, čiji programi predstavljaju nove iskorake u razumevanju i primeni komplementarne medicine. Jedinstvenost i autentičnost, kako u zemlji, tako i u regionu, su odrednice koje nas prate od samih početaka. Verujemo da postoji znanje koje svima može pomoći, pa shodno tome otvaramo nove potencijale za razumevanje čovekovog zdravlja i odnosa prema njemu.

Prenosimo znanja i iskustva bez predrasuda, gde nam je jedini interes da našim polaznicima, pacijentima i korisnicima usluga pomognemo da imaju dobro zdravlje, kao i da ga očuvaju.

Svi programi su pod supervizijom lekara i stručnog osoblja poliklinike, te na taj način obezbeđujemo da isključivo kompetentni predavači sa iskustvom učestvuju u radu škole.

Cenovna politika

Vrednost koju dajemo našim polaznicima, pacijentima i korisnicima usluga kroz edukacije i terapijske procedure je značajno viša u odnosu na slične edukacije i terapije ovog tipa u svetu. Neprekidno investiramo u nabolje lekare i terapeute, kako bismo održali lidersku poziciju.

Zajedno gradimo zdravlje

Neprestano se informišemo o potrebama građanstva, kroz direktne razgovore i druge sisteme anketiranja, kako bismo mogli da rešimo sve zahteve i da zajedno izgradimo zdraviju budućnost.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije, predloge i sugestije u vezi Škole zdravlja, kontaktirajte nas, otvoreni smo za svaki oblik konstruktivne saradnje.

Kontaktirajte nas za više informacija na mail: skolazdravlja@badawi-su.com.